Фата, IP20-252 об. 2-яр. (амер., е. с.) - veronicaik.ru